Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar 'Zon op Water praktisch beschouwd'

Op donderdag 27 januari 2022 ben je van harte welkom op het online webinar 'Zon op Water praktisch beschouwd'. Tijdens dit webinar wordt de handreiking gepresenteerd én toegelicht die is opgesteld voor het beoordelen van projecten voor het opwekken van zonne-energie op water. Dit webinar is vooral bedoeld voor vergunningverleners, beleidsadviseurs, ecologen en juristen van waterschappen.

In het eerste half jaar van 2021 heeft de Unie van Waterschappen een inventarisatie gedaan onder de waterschappen. Hieruit is gebleken dat er een wens is voor een praktische handreiking 'Zon op water' om de initiatieven van dit soort projecten goed te kunnenbeoordelen. In de tweede helft van 2021 is deze praktische handreiking ontwikkeld door FLO Legal in samenwerking met Deltares. Tijdens dit webinar wordt deze handreiking gepresenteerd en toegelicht. Daarnaast worden praktijkverhalen over de exploitatie van zonneparken toegelicht door dagelijks bestuurder Marion Wichard van waterschap Drentse Overijsselse Delta en energiecoöperatie Blauwvinger Energie. Ook Rijkswaterstaat is bezig met de praktijk van Zon op Waterprojecten en heeft opdracht gegeven aan Deltares om ontwikkelingen vast te leggen middels Storymaps, waarvan een eerste versie getoond zal worden.

Ga naar de website van de Unie van Waterschappen voor meer informatie en aanmelding