Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinarreeks 'Sanitatie in het buitengebied, nu en in de toekomst'. Deel 1. Analyse

Vanaf 30 juni organiseert STOWA een korte webinarreeks over de toekomst van sanitatie in het buitengebied. We staan hier – wat betreft sanitatie - opnieuw voor belangrijke keuzes. Op steeds meer locaties is de bestaande infrastructuur technisch of economisch afgeschreven. Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen bij (boeren)campings en de huisvesting van seizoenarbeiders, met onvoldoende capaciteit op bestaande drukrioolstelsels tot gevolg. In dit eerste deel gaan we dieper in op de precieze aard van het probleem (de analyse) en op de sanitatietechnieken die we nu of later in het buitengebied kunnen gaan toepassen.

Uitzending gemist; STOWA You Tube

Op kortere termijn zijn nu beslissingen nodig die grote gevolgen kunnen hebben voor de toekomst. De technologie heeft niet stilgestaan en zal zich blijven ontwikkelen. Nieuwe afwegingen moeten worden gemaakt in een brede(re) maatschappelijke context. STOWA faciliteert deze afwegingen onder meer via onderzoek naar afwegingscriteria en met het verzamelen van data over de werking van systemen in de praktijk. De kennis willen we graag met jullie delen. Maar de materie is te groots en te complex om dat in één webinar te vervatten. We hebben daarom gekozen voor een drieluik:

1. Analyse problematiek en technieken;
2. Kennis en kennis behoefte;

3. Afwegingscriteria. 

In het eerste deel, op 30 juni 2021, gaan we aan de hand van reële voorbeelden in op de problematiek en beschrijven de technische oplossingsrichtingen, we bespreken daarna aan de hand van concrete innovaties de nieuwe ontwikkelingen hun potenties. De agenda is met opzet vrij open gehouden, zodat er voldoende ruimte is voor interactie en vragen. Het tweede en derde webinar zullen naar verwachting dit najaar plaatsvinden (afhankelijk van de ontwikkelingen bij de verschillende studies).

Herken je de problematiek, heb je er wellicht zelf ook mee te maken, wil je meepraten over de nieuwe ontwikkelingen, dit kan via de livestream. Mis het niet en meld je aan. Daags voor het webinar ontvang je de link.

Programma

15.00   Welkom

15.05    Blok 1: Probleemanalyse: panelgesprek met Henny Bron (waterschap Brabantse Delta), Robin Bos (HHNK), Bert Palsma (STOWA)

15.30    Blok 2: Nieuwe concepten: pitches van o.a. Rietland, Akanova, Arcadis, Jotem, Wetlantec

16.00    Blok 3: Oplossingsrichtingen: deskundigenpanel met o.a. Rien de Ridder (waterschap Zuiderzeeland), Aad Oomen (Waterschap de Dommel), Paul Telkamp (TAUW) gaat met u en met elkaar in gesprek over de verstandige keuzes voor de korte en langere termijn.

16.45    Conclusies en aanbevelingen

(Foto omslag: nieuwe sanitatieoplossing voor tijdelijke woningen (stacaravans) bij een tuinder, met een belucht helofytenfilter)