Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinarreeks 'Sanitatie in het buitengebied, nu en in de toekomst'. Deel 2. Kennisbehoefte

STOWA organiseert een korte webinarreeks over de toekomst van sanitatie in het buitengebied. We staan hier voor belangrijke keuzes. In deel 2 bespreken we de kennis die nodig is om ons op de toekomst voor te bereiden.

Uitzending gemist; STOWA You Tube

We staan de komende jaren voor belangrijke keuzes rondom sanitatie in het buitengebied. Op steeds meer locaties is de bestaande infrastructuur technisch of economisch afgeschreven. Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen, zoals (boeren)campings en huisvesting van seizoenarbeiders, die ertoe leiden dat er de capaciteit van bestaande drukrioolstelsels niet (meer) toereikend is.

Op kortere termijn zijn immers beslissingen nodig die grote gevolgen kunnen hebben voor de toekomst. De technologie op het gebied van sanitatie heeft niet stilgestaan en zal zich blijven ontwikkelen. Nieuwe afwegingen moeten worden gemaakt in een brede(re) maatschappelijke context. STOWA faciliteert deze afwegingen onder meer via onderzoek naar afwegingscriteria en met het verzamelen van data over de werking van systemen in de praktijk. De kennis willen we graag met jullie delen. Maar de materie is te groots en te complex om dat in één webinar te vervatten. We hebben daarom gekozen voor een drieluik.

Tijdens het eerste webinar – op 30 juni 2021 – hebben we een analyse gemaakt van de problematiek en technieken. Dit webinar kun je HIER terugkijken. In het derde webinar (gepland voor begin 2022) willen we ons bezig houden met afwegingscriteria en ontwikkelrichtingen. 

In dit tweede webinar analyseren we de kennisbehoefte. Wat moeten we weten over decentrale systemen om de juiste keuzes te maken, wat weten we al en hoe verkrijgen we de ontbrekende kennis? Via de chat en mentimeter kan iedereen actief deelnemen aan de discussie en aanbevelingen doen voor het vervolg.

Ben je bij het onderwerp betrokken, heb je er in je werk mee te maken en, wil je meepraten over de kennisvragen en hoe hier mee om te gaan? Mis het niet en meld je aan.

Na je aanmelding ontvang je een link naar een Mentimeterenquête. We vragen je deze alvast zo ver mogelijk in te vullen. De resultaten van de enquête worden besproken tijdens het webinar.

Programma

15.00   Welkom

15.05    Blok 1: Praktijkcasussen

  • Els Boerrigter – Waterschap Vechtstromen
  • Sietske Riemersma – Waterschap Vallei en Veluwe
  • Rien de Ridder – Waterschap Zuiderzeeland

15.30    Blok 2: Context van kennisvragen

  • Bjartur Swart – STOWA
  • Roel van Geene – Het Waterschapshuis

16.00    Blok 3: Kennisbehoefte in breder perspectief: Overwegingen en aanbevelingen

  • Panel: Hugo Gastkemper (RIONED), Rudi Gerard (Voorz. PCWatKet), Maarten Nederlof (Ws. Aa en Maas), Roel van Wolfswinkel (Ws. Zuiderzeeland), Bert Palsma (STOWA)