Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinarreeks 'Weersextremen in de watersector' (online)

Tussen mei en december 2021 organiseert het platform WOW samen met Stichting RIONED, STOWA, KNW Waternetwerk en KWR een reeks interactieve sessies over weersextremen. Op 15 oktober organiseren we het vijfde webinar in deze reeks: 'Alternatieve bronnen: voldoende zoet water voor alle gebruikers'.

Om de effecten en consequenties van klimaatverandering te zien, hoeven we helemaal niet meer ver buiten onze landsgrenzen te kijken. In Nederland is de gemiddelde temperatuur de afgelopen eeuw ongeveer 1,5 graden Celsius gestegen; steeds vaker hebben we te maken met weersextremen. Toenemende neerslag in de winter en langere periodes van warmte en droogte in de zomer. En als het dan regent, is dit steeds vaker in piekbuien. Dit heeft gevolgen voor de watersector. Het watersysteem moet zo ingericht worden dat we onder steeds extremere omstandigheden kunnen voldoen aan de verwachtingen vanuit landbouw, natuur en industrie. En niet te vergeten bewoners van stad, platteland, aan de kust of juist op de hoger gelegen zandgronden.

In een serie van zeven webinars gaan de sprekers samen met de deelnemers op reis: van klimaatadaptatie in de stad, naar de effecten van droogte en verzilting, het vinden van alternatieve bronnen en bijvoorbeeld slimme nieuwbouw. Hierin komen zaken als belangenafweging en hoe je als waterbeheerder nu keuzes maakt aan bod. Het eerste webinar 'Weer- en klimaatscenario's', van 10 mei kun je terugkijken. Op 11 juni a.s. vindt het tweede webinar plaats, getiteld 'Klimaatadaptatie in stad en dorp'.

> Bekijk de hele reeks

Via DEZE LINK kun je alle webinars terugkijken en je aanmelden voor nog komende webinars.