Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinars DNA-technieken in het waterbeheer

Op woensdagmiddag 10 maart (aanmelden niet meer mogelijk) en vrijdagochtend 12 maart organiseert STOWA samen met DNAqua-net twee webinars over DNA-technieken in het waterbeheer. In de webinars gaan we dieper in op de technieken, op de vragen die met het toepassen van DNA-technieken kunnen worden beantwoord én op veelbelovende toepassingen.

> Onderaan de pagina kunt u de webinars terugkijken en vindt u het verslag van beide webinars en de gehouden presentaties

Waterbeheerders verzamelen veel informatie over (het verloop van) de oppervlaktewaterkwaliteit. Een belangrijk deel van die metingen zijn die van de levende componenten, zoals bacteriën en dierlijke en plantaardige organismen. Al deze organismen bevatten DNA, genetisch materiaal aan de hand waarvan ze kunnen worden geïdentificeerd. De laatste decennia zijn de technieken om DNA te analyseren verder ontwikkeld en beschikbaar gekomen voor het waterbeheer. STOWA organiseert daarom een reeks webinars waarbij de toepassingen en technieken aan de orde komen.

De informatie die wordt verkregen uit DNA-analyses wordt gebruikt voor het beoordelen van de kwaliteit van zwemwater, het opsporen van lozingen en voor het analyseren van de biologische waterkwaliteit en biodiversiteit. Maar bijvoorbeeld ook voor het opsporen van muskusratten.
Goede kennis van de samenstelling van de aquatische levensgemeenschap (via DNA-analyses) draagt bij aan het goed kunnen bepalen van ecologische doelen (KRW) en aan het in beeld brengen van bij het watersysteem passende maatregelen om die waterkwaliteitsdoelen te realiseren.

Marcel Belt, hoogheemraad van het Hoogheemraadschap van Delfland, opent en leidt de reeks op woensdag 10 maart, van 15.45-17.30 uur. We starten met een introductie op de achtergronden van het DNA-onderzoek, de technieken en de toepassingen. We richten ons op de doelgroep die nog vrij onbekend is met de inzet van DNA-technieken in het waterbeheer, zoals beleidsmedewerkers en bestuurders.

Een tweede webinar vindt plaats op 12 maart, van 9.30-12.15 uur. We gaan dan specifiek in op een aantal voorbeelden van toepassingen. Via een live verbinding krijgen we zicht op de uitkomsten van het Europees programma DNAqua-net. Een vertegenwoordiger van de Europese Commissie zal vertellen hoe de techniek een plaats kan krijgen in de ecologische beoordeling van watersystemen.

Later dit jaar zullen er nog meer webinars volgen. We stellen daar dan vormen van toepassing centraal. De onderwerpen staan nog niet vast en kunnen mede door jou worden bepaald.

Programma 10 maart

15:45

Inloop

16:00

Opening door Bas van der Wal

16:05

Welkom door dagvoorzitter Marcel Belt

16:10

Basiscursus DNA-technieken in het waterbeheer

16:15

Presentatie Rapport DNA technieken in het waterbeheer door Niels Schoffelen met Q&A

16:30

5 toepassingen van DNA technieken met Berry van den Hoorn, Jelger Herder, Manfred Wienhoven, Djoline van der Berg en Susan Sollie met Q&A

17:00

Paneldiscussie over uitdagingen voor toepassing DNA technieken in het waterbeheer, met Joep de Koning,  Hans Massop, Berry van den Hoorn, Krijn Trimbos en gespreksleider Marcel Belt.

17:20

Afsluiting

 

Programma 12 maart

9:30

Inloop

9:40

Welkom en terugblik met Marcel Belt

9:50

Introductie van DNAqua-Net door Bas van der Wal

9:55

Pauze en inloop DNAqua-Net

10:00

Overview DNA-based method implementation by Florian Leese (DNAqua-net)

10:25

European aquatic ecological assessment methods: Advances, challenges and perspectives by Sandra Poikane (EC JRC)

10:50

Workshop goals and agenda by Charlotte Frie (DNAqua-net)

11:00

Pauze

11:05

Introductie vervolgprogramma door Bas van der Wal

11:10

Biodiversiteit in kaart brengen door Berry van den Hoorn

11:25

Toepassing van eDNA voor de Kaderrichtlijn Water beoordeling, case study voor vissen door Jelger Herder

11:40

Systeemanalyse & voedselwebanalyse met eDNA door Kees van Bochove

11:55

Toepassing van mobiele qPCR voor fecale bacteriën, blauwalg en meer door Edwin Kardinaal

12:10

Afsluiting door Bas van der Wal

Bekijk het eerste webinar terug
Bekijk het tweede webinar terug