Werkbijeenkomst CoP Bewustzijn Waterkwaliteit 'Hoe verleiden we burgers om bij te dragen aan een betere waterkwaliteit?’’

Op 17 september 2019 vindt in Amersfoort de tweede bijeenkomst van de Community of Practice Bewustzijn Waterkwaliteit plaats. Het wordt een echte werkbijeenkomst waarin we ingaan op hoe we burgers kunnen verleiden om bij te dragen aan een betere waterkwaliteit. Waterkwaliteitsexperts, communicatiedeskundigen en gedragswetenschappers zorgen voor een praktische invulling.

Aanmelden

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) concludeerde dat het waterbewustzijn onder Nederlanders opvallend laag is. Inwoners zijn zich te weinig bewust van het werk dat gedaan moet worden om Nederlandse wateren schoon te houden. Daarnaast zien we dat de voortgang van de verbetering van de waterkwaliteit in Nederland stagneert. Ook ervaren we dat dat burgers nog maar beperkt worden uitgedaagd om zelf bij te dragen aan een betere waterkwaliteit in Nederland.   

Gedragsdeskundigen weten dat effectieve maatregelen om mensen hun gedrag te laten veranderen tot stand komen door scherp te kijken naar gewenst gedrag en naar de factoren die het gewenste gedrag bevorderen of afremmen. Dat gaan we gezamenlijk doen in de werkbijeenkomst op 17 september. Dit zal leiden tot gedeelde inzichten over doelmatige communicatie en participatie ten behoeve van een betere waterkwaliteit.

De startbijeenkomst van de CoP Bewustzijn Waterkwaliteit werd door ruim 60 water en communicatie experts bezocht. Hier vindt u enkele resultaten en de presentaties van die dag. 

Doelgroep

Werkbijeenkomsten van de Community of Practice Bewustzijn Waterkwaliteit zijn bedoeld voor professionals op het gebied van ecologie, waterkwaliteit en beleid en voor professionals in communicatie. Zowel ervaren als minder ervaren collega’s zijn welkom om van elkaar en van specifieke deskundigen te leren. De werkbijeenkomst van 17 september gaat vooral over het beter begrijpen van wensen van burgers, en het in beweging krijgen van burgers.

Programma

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Effectieve beïnvloeding van gedrag van burgers (Gedragswetenschappen in waterbeheer)

2. Voorbeeldproject met gedragstoets via de 'Waterschijf van 5' (WS De Dommel)

3. Het aanscherpen van lopende initiatieven n.a.v. beïnvloedingstechnieken (o.a. case 4.000 meetkits van Natuur en Milieu). Dit gebeurt in subgroepen.

4. Het opstellen van maatregelen bij een actuele opgave (o.a. case voorkomen urine in zwemwater, HHS Delfland). Dit gebeurt in subgroepen.

Voor blok 3 en 4 kan nog een enkele case worden aangeleverd bij Anjo Travaille.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA? > Abonneer u op onze digitale nieuwsbrief.