Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Werkconferentie Nationaal Daken Plan

Wil je ook aan de slag met groene daken? Heb je concrete ideeën voor een strategische agenda voor het realiseren van groenblauwe daken? Kom dan naar de eerste werkconferentie van het Nationaal Daken Plan, een vervolg op de Green Deal Groene Daken (GDGD), op 25 september bij Waternet in Amsterdam. STOWA is één van de organisatoren.

In mei 2019 presenteerde de Green Deal Groene Daken haar resultaten aan Deltacommisaris Peter Glas. De veertig deelnemende overheden, bedrijven en kennisorganisaties zetten tijdens de looptijd van de Green Deal de meetbare effecten op een rij, brachten innovaties in kaart en schreven een Handreiking Natuurdaken. Bekijk het GDGD Legacy document, de Handreiking Natuurdaken en andere publicaties via Greendealgroenedaken.nl | publicaties.

Nationaal Daken Plan
Het Nationaal Daken Plan is de opvolger van de Green Deal Groene Daken, en wil net als de GDGD door middel van kennisuitwisseling en het bundelen van krachten het groene daklandschap verder ontwikkelen. Natuurlijk draagt ook het Nationaal Daken Plan bij aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid. STOWA en RIONED dragen ook bij aan dit plan. > Lees meer

Met elkaar bouwen we op 25 september 2019 verder op het zaaigoed van de GDGD, en zetten we het Nationaal Daken Plan stevig in de steigers door maatschappelijke opgaven en nieuwe invalshoeken en doelgroepen te verbinden.

De Werkconferentie op 25 september 2019 wordt georganiseerd door het Nationaal Daken Plan, KNW Waternetwerk en STOWA, en vindt plaats bij Waternet in Amsterdam.

Meer informatie en aanmelden

> KLIK HIER