Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Workshop bodemkwaliteit van wadi's

Uit recent onderzoek blijkt dat de bodem onder wadi’s licht verontreinigd is door zware metalen. Stichting RIONED, STOWA en de Hanzehogeschool nodigen u uit voor een workshop om te bespreken of maatregelen nodig zijn.

De eerste wadi’s zijn ruim twintig jaar geleden aangelegd om hemelwater te bergen, infiltreren en zuiveren. Inmiddels liggen verspreid over Nederland meer dan 500 wadi’s. Stichting RIONED en STOWA hebben het hydraulisch functioneren in de loop van de jaren meerdere keren onderzocht. Onlangs is onder leiding van Floris Boogaard (Hanzehogeschool) onderzoek gedaan naar het milieutechnisch functioneren van wadi’s op de lange termijn. Hieruit komt onder meer naar voren dat de bodem (licht) verontreinigd is door zware metalen.

Op dinsdag 16 april 2019 bent u welkom op een workshop waarbij we de onderzoeksresultaten bespreken en brainstormen over nieuwe ontwikkelingen en beleid omtrent waterbeheer in het stedelijk gebied. Wat vinden we van het onderzoeksresultaat? In welke mate is dit volgens de verwachtingen? Moeten we nu of in de toekomst maatregelen treffen?

Meer informatie: Effecten klimaatadaptatie op openbare ruimte en bodemgebruik en projectinformatie en video's op climatescan.

Programma

  • Welkom (Hugo GastKemper, Stichting RIONED)
  • Resultaten onderzoek (Floris Boogaard, Hanzehogeschool)
  • Voorbeelden van gemeenten/waterschap
  • Discussie over resultaten
  • Afsluiting

Aanmelden

Je kunt je inschrijven voor de workshop door een mail te sturen naar Stichting RIONED. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA?
> Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief