Workshop 'Dynamisch kustbeheer'

Op donderdag 11 oktober 2018 organiseren STOWA en Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving de jaarlijkse workshop Dynamisch Kustbeheer. De bijeenkomst is primair bedoeld voor beheerders van de zandige waterkeringen, beheerders van duinen, onderzoekers en beleidsmedewerkers en heeft tot doel om informatie en ervaringen uit te wisselen over dynamisch kustbeheer.

Dit jaar vindt de workshop plaats langs de Hollandse kust, op een locatie tussen Noordwijk en Zandvoort. Informatie over de exacte locatie volgt later. Het ochtendprogramma bestaat uit een aantal lezingen; in de middag gaan we op excursie naar dynamisch kustbeheer project Noordvoort. Hier zijn maatregelen genomen om de duinen weer te laten stuiven, zodat een natuurlijk, gevarieerd landschap ontstaat. Het project is een initiatief van Hoogheemraadschap Rijnland, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Waternet en de gemeenten Noordwijk en Zandvoort.

Aanmelden

De workshop is helaas volgeboekt. U kunt een verzoek doen om op de reservelijst te worden geplaatst. Stuur daarvoor een mail naar stowa@stowa.nl o.v.v 'Aanmelding reservelijst workshop dynamisch kustbeheer, 11 oktober 2018'.