Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Workshop ‘Integrale gebiedsgerichte besluitvorming in delta’s: bodemdaling als voorbeeld’

In deze workshop gaan we samen met de deelnemers actief op zoek naar de juridisch-bestuurlijke knelpunten van een integrale en gebiedsgerichte aanpak van de bodemdalingsopgave, de mogelijke oplossingen daarvoor en de implementatie van die oplossingen. De vraag die centraal staat, is: hoe kan het (omgevings)recht bijdragen aan een integrale en gebiedsgerichte aanpak van de bodemdalingsopgave in landelijk en bebouwd gebied? De workshop wordt gehouden in het kader van het onderzoeksprogramma Living on Soft Soils (LOSS), waar ook STOWA bij betrokken is.

Dichtbevolkte deltagebieden met intensief ruimtegebruik, zoals Nederland, worden mede ten gevolge van klimaatverandering geconfronteerd met grote duurzaamheids- en milieuopgaven voor de fysieke leefomgeving. Ten aanzien van deze opgaven zijn internationale en Europese, nationale en decentrale doelstellingen vastgesteld in wet- en regelgeving en beleidsplannen. Al die doelstellingen voor de fysieke leefomgeving ‘landen’ in specifieke gebieden, waarbinnen overheden, grondgebruikers en andere partijen gevestigde belangen hebben. Om deze doelstellingen te bereiken, is in veel gebieden een transitie nodig, waarbij (milieu)gebruiksruimte zal moeten worden gecreëerd en herverdeeld.  Hier is een intergrale en gebiedgerichte aanpak voor nodig.

Een goed voorbeeld van een integrale gebiedsgerichte opgave is de bodemdalingsopgave. In deze workshop gaan we samen met de deelnemers, die vanuit verschillende rollen betrokken zijn bij de bodemdalingsaanpak (gemeente, waterschap, provincie, Rijk, wetenschap en ander partijen), actief op zoek naar de juridisch-bestuurlijke knelpunten van een integrale en gebiedsgerichte aanpak van de bodemdalingsopgave, de mogelijke oplossingen daarvoor en de implementatie van die oplossingen.

> Meer informatie en aanmelden