Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Workshop kader vergunningverlening Aquathermie

Op 12 december houden STOWA en Rijkswaterstaat in Utrecht een workshop over het kader voor de vergunningverlening van Aquathermie. De belangstelling voor het terugwinnen van warmte uit oppervlaktewater en afvalwater groeit sterk en de waterbeheerders hebben grote behoefte aan praktische handvatten voor vergunningverlening.

Aanmelden

Het Rijk werkt momenteel aan herziening van het kader voor temperatuurlozingen. Momenteel is er alleen een kader voor warmtelozingen. Dit kader wordt uitgebreid met koudelozingen.

De workshop van 12 december is een verdieping van de workshop op 8 oktober in Amersfoort. STOWA laat onderzoek uitvoeren voor het vergunningenkader. Dit moet begin april 2020 gereed zijn. Daarna wordt het vergunningenkader vertaald in een praktisch toepasbare handreiking voor vergunningverleners.

In de workshop wordt eerst een presentatie gegeven over vragen rond de effecten van koudelozingen. Daarna gaan we in groepen aan de slag met enkele casussen. In de terugkoppeling willen we eisen en wensen ophalen waaraan het vergunningenkader en de handreiking moeten voldoen.