Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Workshop Opslag van energie

STOWA gaat onderzoek laten uitvoeren naar energieopslag. Het onderzoek moet waterbeheerders de mogelijkheid bieden om af te kunnen wegen of in een bepaalde situatie een investering in energieopslag wenselijk is en zo ja: in welke vorm. Tijdens deze workshop proberen we inzicht te krijgen in de behoeften en onderzoeksvragen van de waterschappen op dit gebied en het product dat een uit te besteden onderzoek naar energieopslag door waterbeheerders zou moeten opleveren.

Aanmelden

Opslag van energie wordt steeds belangrijker. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 80 procent van de elektriciteit wordt opgewekt met wind en zon. Dat betekent dat tijdens winderige en zonnige perioden veel meer energie wordt opgewekt dan nodig is. Tijdens windstille en donkere perioden – onze oosterburen gebruiken hiervoor de term Dunkelflaute – is er geen duurzame energie beschikbaar. Opslag en flexibilisering zijn noodzakelijk om er zorg voor te kunnen dragen dat steeds voldoende energie beschikbaar is om aan de behoefte te voldoen.

Energieopslag kan ook bijdragen aan een betere benutting van het elektriciteitsnet, waardoor minder netverzwaring noodzakelijk is. Waterbeheerders vragen zich steeds vaker af of energieopslag wenselijk is binnen hun eigen bedrijfsvoering. Energieopslag maakt het in theorie mogelijk om goedkope energie in te kopen en op te slaan wanneer duurzame energie in overvloed beschikbaar is en de prijs laag. Zelf opgewekte energie kan worden afgezet op momenten dat de vraag groot en/of het aanbod van duurzame energie gering is.

De Unie van Waterschappen wil zoals gezegd STOWA onderzoek laten uitvoeren naar energieopslag. Het onderzoek moet waterbeheerders de mogelijkheid bieden om af te kunnen wegen of in een bepaalde situatie een investering in energieopslag wenselijk is en zo ja, in welke vorm. Daarbij zijn drie soorten energieopslag in beeld:
- opslag van elektriciteit;
- opslag van warmte (power2heat);
- opslag van duurzaam gas, bijv. waterstof (power2gas).

De workshop moet inzicht geven in de de behoeften en onderzoeksvragen van de waterschappen op dit gebied en in het product dat een uit te besteden onderzoek zou moeten opleveren.