Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

WWL-Webinar #2 'Effect van verandering van grondwaterstanden op gewasopbrengst in Vlaanderen'

De Waterwijzer Landbouw WWL (onderdeel van het NHI) wordt volop gebruikt bij overheden, belangenorganisaties en marktpartijen. Naast gebruikersmiddagen organiseren we een serie webinars om (potentiële) gebruikers te laten kennismaken met de verschillende toepassingen van de WWL, op basis van praktijkervaringen van andere gebruikers. Op maandag 10 juni organiseren wij het tweede webinar in deze serie. Het onderwerp is het project PEILIMPACT.

Aanmelden

Het Vlaams regeerakkoord focust op proactieve maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Het legt sterk de nadruk op het verhogen van onze weerbaarheid tegen droogte door de aanleg van extra natte natuur of herstel/sanering van drooggelegde wetlands om infiltratie en waterberging te bevorderen. Dit heeft ook gevolgen voor landbouwgebieden in de buurt van herstelde wetlands. Er is echter weinig informatie beschikbaar om de gevolgen van hoge grondwaterstanden voor de landbouw als gevolg van de uitvoering van de vernattingsmaatregelen in te schatten.

In het project PEILIMPACT is een modelkader ontwikkeld om het effect van grondwaterstanden op de opbrengst van conventionele gewassen in Vlaanderen in te schatten. Het SWAP-WOFOST-model, de basis van Waterwijzer Landbouw, werd gebruikt om de opbrengst en opbrengstvermindering te simuleren voor vijf belangrijke gewassen in Vlaanderen: gras, voedermaïs, aardappel, wintertarwe en suikerbiet. Ook de indirecte effecten als gevolg van te natte of te koude omstandigheden zijn in beeld gebracht. 

In het webinar zal prof. Sarah Garré, werkzaam bij de KU Leuven en ILVO (Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek) in Vlaanderen dieper ingegaan op de onderzoeksresultaten en de wenselijke verbeteringen voor het instrumentarium, zoals actualiseren van gewas- en bodemparameters, het gebruik van de dynamiek van het grondwaterpeil en het verzamelen van aanvullende opbrengstgegevens van landbouwvelden of gerichte veldexperimenten, voor de kalibratie en validatie van het model in Vlaanderen.