Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Zomerbijeenkomst Platform Ecologisch Herstel Meren ‘Verleden-Heden-Toekomst in het ecologisch waterbeheer’

Op 31 mei vindt bij Waterschap Brabantse Delta in Den Bosch de zomerbijeenkomst plaats van het Platform Ecologische Herstel Meren. Deze bijeenkomst wordt mede georganiseerd door STOWA. Het thema is ‘Verleden-Heden-Toekomst in het ecologisch waterbeheer’.

Tijdens de bijeenkomst komt eerst het verleden aan bod. Arjan Conijn geeft een presentatie over landschapshistorie, waterkwaliteit en natte natuur. Conijn is betrokken bij een project waarin de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en STOWA onderzoeken hoe historische kennis over bodem, ondergrond, watersystemen en cultuurhistorie van nut kan zijn voor de wateropgaven van nu.

Hierna volgt het heden, met observaties over de ontwikkeling van de waterkwaliteit in de afgelopen decennia door Guido Waajen. De bijeenkomst eindigt met enkele bespiegelingen over de mogelijke toekomst. Hierover zal onder meer Marcel Klinge het woord voeren. Ook Tessa van der Wijngaart, de nieuwe programmamanager Waterkwaliteit en Ecologie van STOWA, zal spreken. Tussendoor is er veel ruimte voor discussie en om bij te praten.

Aanmelden

Stuur een email naar Mirjam Weber. Let op: er is een beperkt aantal plaatsen, te weten 40 (vol = vol).