Skip to main content Skip to main nav

Belang van bodemorganische stof voor het waterbeheer

Dit Deltafact behandelt de rol van bodemorganische stof bij het vasthouden van water in de bodem (sponswerking), de mogelijkheden om het gehalte te beïnvloeden en wat dit betekent voor het waterbeheer.

Dit Deltafact werd mede gefinancierd vanuit het programma Lumbricus. Het programma ontwikkelt kennis over, en instrumenten en werkwijzen voor het klimaatrobuust inrichten en beheren van stroomgebieden op de hogere zandgronden. Kijk voor meer informatie op www.programmalumbricus.nl.

> Naar de Deltafact