Skip to main content Skip to main nav

Bodemdaling

Dit Deltafact richt zich op processen die bodemdaling veroorzaken. Hierbij ligt de focus op ondiepe bodemdalingsprocessen in veen- en kleigronden. Daarnaast wordt er een globaal overzicht gegeven van methoden om bodemdaling te meten en modelleren.

Dit Deltafact werd mede gefinancierd vanuit het programma Lumbricus. Het programma ontwikkelt kennis over, en instrumenten en werkwijzen voor het klimaatrobuust inrichten en beheren van stroomgebieden op de hogere zandgronden. Kijk voor meer informatie op www.programmalumbricus.nl.

> Naar de Deltafact