Skip to main content Skip to main nav

Beregening

In de landbouw wordt beregening gebruikt om gewassen van voldoende vocht te voorzien. Hiervoor zijn verschillende bronnen beschikbaar zoals grondwater, oppervlaktewater en hemelwater en verschillende manieren om dit water toe te dienen aan de gewassen. Deze Deltafact beschrijft de verschillende aspecten van beregening en de effecten die het heeft op het watersysteem.

> Ga naar de Deltafact Beregening

Dit Deltafact werd mede gefinancierd vanuit het programma Lumbricus. Het programma ontwikkelt kennis over, en instrumenten en werkwijzen voor het klimaatrobuust inrichten en beheren van stroomgebieden op de hogere zandgronden. Meer weten over Lumbricus? Kijk op www.programmalumbricus.nl