Skip to main content Skip to main nav

Bouwen in en op waterkeringen

Deze Deltafact gaat over het bouwen in en op waterkeringen. Bouwen in en op waterkeringen is zo oud als de keringen zelf. In de loop der tijd is de wet- en regelgeving voor bebouwing op waterkeringen aangescherpt en stelt beheer van de kering en handhaving en toetsen van de veiligheid ook randvoorwaarden die niet altijd samen gaan met bebouwing.

Deze Deltafact staat ook onder het grote thema 'Waterveiligheid' onder 'Waterveiligheidsbeleid en regelgeving'. Klik hier om daar naartoe te gaan.