Skip to main content Skip to main nav

Diversen

Effect Based Monitoring in Water Safety Planning. Factsheet for water operators (GWRC)

This factsheet of the Global Water Research Coalition (GWRC) provides an overview of the key information on the use and interpretation of Effect-Based...

Bekijk Deltafact

Effect Based Monitoring in Water Safety Planning. Factsheet for legislators (GWRC)

This factsheet of the Global Water Research Coalition (GWRC) provides key elements to promote regulatory uptake of Effect Based Monitoring (EBM) for d...

Bekijk Deltafact

Bouwen met Natuur bij herstel van beken; effectiviteit van maatregelen

Dit Deltafact gaat dieper in op kleinschalige beekherstelmaatregelen, waarbij wordt aangesloten bij natuurlijke processen. Het gaat om maatregelen zoa...

Bekijk Deltafact

Broeikasgasemissies uit zoetwater

Zo’n 5 procent van onze broeikasgasemissies komt uit het oppervlaktewater. Meren leveren landelijk de grootste bijdrage. Hoe slechter de waterkwalitei...

Bekijk Deltafact

DNA-technieken voor waterbeheerders

Dit Deltafact gaan in op de beschikbare DNA-technieken en de mogelijke toepassingen ervan in het water(kwaliteits)beheer.

Bekijk Deltafact