Skip to main content Skip to main nav

Diversen

Bouwen met Natuur maatregelen in beken

Dit Deltafact gaat dieper in op kleinschalige beekherstelmaatregelen, waarbij wordt aangesloten bij natuurlijke processen. Het gaat om maatregelen zoa...

Bekijk Deltafact

Broeikasgasemissies uit zoetwater

Zo’n 5 procent van onze broeikasgasemissies komt uit het oppervlaktewater. Meren leveren landelijk de grootste bijdrage. Hoe slechter de waterkwalitei...

Bekijk Deltafact

DNA-technieken voor waterbeheerders

Dit Deltafact gaan in op de beschikbare DNA-technieken en de mogelijke toepassingen ervan in het water(kwaliteits)beheer.

Bekijk Deltafact