Skip to main content Skip to main nav

Diversen

Bouwen met Natuur bij herstel van beken; effectiviteit van maatregelen

Dit Deltafact gaat dieper in op kleinschalige beekherstelmaatregelen, waarbij wordt aangesloten bij natuurlijke processen. Het gaat om maatregelen zoa...

Bekijk Deltafact

Broeikasgasemissies uit zoetwater

Zo’n 5 procent van onze broeikasgasemissies komt uit het oppervlaktewater. Meren leveren landelijk de grootste bijdrage. Hoe slechter de waterkwalitei...

Bekijk Deltafact

DNA-technieken voor waterbeheerders

Dit Deltafact gaan in op de beschikbare DNA-technieken en de mogelijke toepassingen ervan in het water(kwaliteits)beheer.

Bekijk Deltafact