Skip to main content Skip to main nav

Kansinschatting falen waterkeringen

Deze Deltafact gaat over de vraag: Bieden onze waterkeringen ons voldoende veiligheid tegen overstromen? De specificatie 'voldoende veiligheid' is wettelijk vastgelegd in normen, uitgedrukt in een maximaal toegestane kans (per jaar) dat een waterkering faalt.

Deze Deltafact staat ook onder het thema 'Waterveiligheidsbeleid en regelgeving' en 'Crisisbeheersing'. Klik hier om daar naartoe te gaan.