Skip to main content Skip to main nav

Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR)

De Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) dateert van november 2007 en heeft als doel de negatieve gevolgen van overstromingen voor de gezondheid van de mens, het milieu, het culturele erfgoed en de economische bedrijvigheid te beperken. In 2016 is de eerste implementatieronde (ROR1) afgerond en is begonnen met de tweede implementatieronde (ROR2).

Deze Deltafact staat ook onder het thema 'Waterveiligheidsbeleid en regelgeving'. Klik hier om daar naartoe te gaan.