Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR)

De Richtlijn Overstromingsrisico’s stelt een kader vast voor het beoordelen en managen van overstromingsrisico’s. Daarbij beoogt de Richtlijn de negatieve gevolgen van overstromingen voor mens, milieu, cultureel erfgoed en economie te beperken.

Deze Deltafact staat ook onder het thema 'Waterveiligheidsbeleid en regelgeving'. Klik hier om daar naartoe te gaan.