Skip to main content Skip to main nav

2 december 2018

Schone energie uit het watersysteem

Op het KNW najaarscongres werd het boekje ‘Energie en waterbeheer. Bouwstenen voor energietransitie’ gepresenteerd. Het geeft een duidelijk overzicht van de mogelijkheden die het watersysteem biedt om schone energie op te wekken. En dat zijn er veel, zo blijkt. Denk aan het winnen van warmte uit oppervlaktewater en afvalwater.

Nederland staat aan de vooravond van een ingrijpende verandering in het energiesysteem. Om de opwarming van de aarde beperkt te houden, moet de uitstoot van broeikasgassen vergaand omlaag. Waterschappen en Rijkswaterstaat hebben als doel gesteld zelf in resp. 2025 respectievelijk 2030 energieneutraal te zijn. Ze zijn druk bezig met het besparen op, en het duurzaam opwekken van (schone) energie. Voor de bediening van veel sluizen en gemalen bijvoorbeeld, benutten ze al langer lokaal opgewekte zonne-energie. Ook produceren waterschappen zelf biogas uit rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Maar er kan meer in het watersysteem. Bijvoorbeeld het terugwinnen van energie uit oppervlaktewater en afvalwater, het plaatsen van drijvende zonnepanelen of het plaatsen van windmolens op dijken. Dat kunnen ze zelf doen, of ze kunnen anderen in de gelegenheid stellen deze mogelijkheden te benutten. Bijvoorbeeld door hiervoor vergunningen te verlenen. Het verschenen boekje geeft antwoord op vragen als: waar liggen de (beste) kansen? Hoe ver zijn we ermee en wat is er nog nodig om de kansen daadwerkelijk te benutten?

Foto rechts: De initiatiefnemers van het boekje vlnr. Erik Kraaij (Uvw, trekker Aquathermie), Marco van Schaik (UvW, STOWA), Michelle Talsma (STOWA), Henk Looijen (RWS).  Arne Boswinkel van RVO ontbreekt. Fotograaf: Jan Willem Houweling.