Skip to main content Skip to main nav

Aanmelden digitale bijeenkomst ‘hoogwater zomer 2021’

Op 16 september gaan we met jullie in een digitale bijeenkomst op zoek naar het antwoord op de vraag wat we kunnen leren van onverwachte hoogwatercalamiteiten zoals we die hebben meegemaakt tijdens de afgelopen zomer. Deze online bijeenkomst komt in plaats van de 18e Kennisdag Instandhouding Waterkeringen. Deze wordt verplaatst naar voorjaar 2022.