Skip to main content Skip to main nav

Aanmelden tweede bijeenkomst community of practice (cop) waterkwaliteit en klimaat

Om kennis en ervaringen uit te wisselen rond de effecten van klimaatverandering op de waterkwaliteit werd begin 2024 de CoP Waterkwaliteit en Klimaat gestart. Op 12 september ben je van harte welkom bij de tweede bijeenkomst, een samenwerking tussen STOWA en Stichting RIONED. De CoP biedt volop ruimte voor het delen van ervaringen en ideeën op het gebied van waterkwaliteit en klimaat.