Skip to main content Skip to main nav

Aanmelden netwerkdag cop afvalwaterprognoses

De CoP Afvalwaterprognoses houdt op 21 september een netwerkdag waarin nieuwe inzichten rond prognoses in de afvalwaterketen centraal staan. Op het programma staan: GWSW Kentallen, CBS Waterstatistiek, Drinkwaterprognoses en Uitwerking Programmaplan 2.0. Daarnaast is er een postermarkt.