Skip to main content Skip to main nav

Aanmelden themamiddag ‘de bodem onder besluitvorming in het waterbeheer’ (uitgesteld)

STOWA en Wageningen Environmental Research houden op dinsdag 5 oktober een themamiddag over de rol en de waarde van bodemdata voor besluitvorming in het waterbeheer. Let op: deze dag wordt verplaatst naar voorjaar 2022.