Aanmelden beekdallandschap en erfgoed#afgelast

Op 16 april 2020 organiseert de ErfgoedAcademie in samenwerking met STOWA en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een bijeenkomst over de ontwikkeling van beekdallandschappen. Centraal staat de vraag hoe landschapshistorie en waterbeheer elkaar kunnen versterken bij maatschappelijke opgaven zoals het verbeteren van de waterkwaliteit, klimaatadaptatie, het ontwikkelen van een recreatief aantrekkelijk landschap en het betrekken van de burger hierbij.