Skip to main content Skip to main nav

Aanmelden boekpresentatie 'de stadsgenese'

Op 25 mei overhandigen Arjan de Zeeuw (directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en Joost Buntsma (directeur STOWA) het eerste exemplaar van de publicatie 'De Stadgenese' aan Deltacommissaris Peter Glas. Deze online bijeenkomst is in de vorm van een vraaggesprek, met wethouders van de in het boek besproken voorbeeldgemeenten - w.o. Middelburg, Culemborg, Dordrecht en Nijmegen - en Co Verdaas (dijkgraaf Waterschap Rivierenland). U kunt bij deze online presentatie aanwezig zijn.