Skip to main content Skip to main nav

Aanmelden webinar opkomende stoffen: 'wat weten we over biociden, consumentenproducten en microplastics?'

Op donderdag 3 juni organiseren Deltares, RIVM, KWR en WENR, in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK), een webinar over de stand van zaken rondom biociden, consumentenproducten en microplastics. We presenteren de resultaten van een inventarisatie die is uitgevoerd in het KIWK-project Ketenverkenner. Drie Deltafacts met de resultaten zijn gepubliceerd op www.kiwk.nl.