Skip to main content Skip to main nav

Aanmelden webinar bouwen met natuur

In de afgelopen vijf jaar hebben STOWA en tien waterschappen gezamenlijk kennis (laten) ontwikkelen en gebundeld in het programma Bouwen met Natuur. Het programma loopt op zijn eind. Graag delen we in een webinar de kennis die in dit programma is opgedaan, met een bredere groep.