Skip to main content Skip to main nav

Aanmelden deelexpeditie broeikasgassen veenweiden

Op 27 september organiseert STOWA/NOBV samen met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) en Wageningen Environmental Research (WENR) een nieuwe online Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden.