Skip to main content Skip to main nav

Aanmelden ‘nhi klaar voor de toekomst (?/!)’

Op 20 januari 2022 ben je van harte welkom op de jaarlijkse NHI-dag, ook dit jaar wederom online. Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is een complete toolbox met software en data waarmee op een laagdrempelige manier hydrologische grond- en oppervlaktewatermodellen kunnen worden gemaakt, op ieder gewenst schaalniveau: van landelijk tot lokaal. Bij de ontwikkeling van het NHI zijn alle waterschappen, provincies, waterleidingbedrijven en het ministerie van I&W betrokken.