Skip to main content Skip to main nav

Aanmelden online deelexpeditie broeikasgassen veenweiden

Op 28 maart organiseert STOWA/NOBV samen met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) en de Radboud Universiteit Nijmegen (RUN) een nieuwe online Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. In deze deelexpeditie zoomen we in op de metingen die de Radboud Universiteit uitvoert binnen het NOBV.