Skip to main content Skip to main nav

Aanmelden webinar cop beken en rivieren ‘bos in beekdalen: waar liggen de kansen?’

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Een van de afspraken gaat over het vastleggen van extra CO₂ in bos, natuur en landschap. In 2020 hebben Rijk en provincies de nationale bossenstrategie vastgesteld. Belangrijke afspraak is de aanleg van 37 duizend hectare nieuw bos, waarin de beekdalen als mogelijkheid zijn vermeld. In dit webinar van de CoP Beken en Rivieren geven we antwoord op de vraag: waar liggen de kansen voor bos in beekdalen?