Skip to main content Skip to main nav

Aanmelden gebruikersbijeenkomst waterschadeschatter: de schadeberekening tegen het licht

Op dinsdag 3 oktober 2023 organiseert STOWA de WSS Gebruikersbijeenkomst. Daarin gaan we in op de werking van de Waterschadeschatter, met bijzondere aandacht voor de herkomst van de schadefuncties. Ook bespreken we toepassingsmogelijkheden en gaan we in gesprek over het verifiëren van uitkomsten.