Skip to main content Skip to main nav

Aanmelden ipmv-webinarreeks, deel 5: bio-gak en resultaten onderzoek pfas-verwijdering en antibioticaresistentie

Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV) wordt eind 2023 afgerond. In dit programma zijn 15 technologieën op pilotschaal onderzocht die op het punt van doorbreken staan, maar onvoldoende bewezen zijn om direct op grote praktijkschaal toe te passen op rwzi’s in Nederland. Doel van het IPMV is om de toepassing in de praktijk op demo-schaal te versnellen. In vijf webinars brengt STOWA je op de hoogte van de resultaten van deze studies en de laatste stand van zaken rond verwijdering van micro’s uit rwzi-afvalwater. Neem actief deel of kijk de uitzendingen terug en je bent weer helemaal bij! Dit laatste webinar heeft als thema Bio-GAK. Ook presenteren we de resultaten van een onderzoek naar PFAS-verwijdering en naar antibioticaresistentie.