Skip to main content Skip to main nav

Aanmelden webinar cop beken en rivieren ‘zoetwatergetijdennatuur herleeft in noordwaard’

In dit webinar nemen Jos Koopman (Staatsbosbeheer) en Ruud Beringen (FLORON) ons mee naar de ontwikkelingen in de Noordwaard, een poldergebied dat grenst aan de Brabantse Biesbosch. Jos Koopman gaat dieper in op de maatregelen die in het gebied zijn genomen. Ruurd Beringen gaat vervolgens in op de ontwikkeling van de vegetatie (Foto agenda-overzicht: Staatsbosbeheer).