Skip to main content Skip to main nav

Aanmelden webinar cop beken en rivieren 'beekmondingen, tussen beek en rivier'

In dit webinar vertelt Martijn Antheunisse (Rijkswaterstaat) over de inrichting van beekmondingen langs de Maas. Hij neemt ons mee in de landschappelijke en aquatisch ecologische context; daarnaast presenteert hij nieuwe onderzoeksgegevens en monitoringresultaten. Met aansprekende voorbeelden zoals de Geleenbeek/ Oude Maas.