Skip to main content Skip to main nav

Aanmelden minisymposium woning-wijk-water

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Water. Hierin wordt kennis opgedaan over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, dit in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. We zijn nu ruim twee jaar verder. Wat heeft twee jaar onderzoek opgeleverd? Op 14 maart 2024 delen wij in een minisymposium graag de tussenresultaten.