Skip to main content Skip to main nav

Aanmelden symposium sturing in de afvalwaterketen

In hoeverre kunnen we de afvalwaterketen nog verder optimaliseren door aanvullende maatregelen, zoals procesregeling of afkoppelen van regenwater? En wat is daarvan de invloed op de kwaliteit en kwantiteit van het lokale watersysteem? Wat zijn de opgedane ervaringen van de afgelopen jaren, wat zijn nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen en hoe willen we hiermee verder? Deze vragen komen aan de orde tijdens het symposium Sturing in de afvalwaterketen, op 20 april as.