Skip to main content Skip to main nav

Aanmelden zomerbijeenkomst pehm 'ecologische dilemma's in wetgeving en vergunningen'

Jaarlijks organiseert het Platform Ecologisch Herstel Meren en sloten een aantal bijeenkomsten voor collega's die aangesloten zijn bij dit platform. (besloten bijeenkomst). Tijdens de bijeenkomst op 25 mei gaan we dieper in op juridische kant van de KRW. We kjjken onder meer naar een aantal praktijkcasussen, zoals vergunninverlening van koudelozingen, zon op water projecten, en grote ruimtelijke ontwikkelingen. We zijn te gast bij Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving. Er is plaats voor maximaal 75 deelnemers.