Aanmelden community of practice ‘beken en rivieren’

Op donderdag 11 oktober organiseert de Community of Practice ‘Beken en Rivieren’ haar eerste bijeenkomst. Het thema is ‘beekherstel en klimaat’. De belangrijkste vraag: welke kennis is er nodig om een beek(dal) klimaatrobuust in te richten, en hoe dragen we deze kennis het best over?