Aanmelden brigaid: effectief innoveren in het waterbeheer

Klimaatrampen zoals overstromingen, droogte en wateroverlast, komen in Europa de komende decennia naar verwachting vaker voor, hebben meer impact en veroorzaken meer schade. Doel van BRIGAID is om de ontwikkeling van praktisch bruikbare innovaties te verbeteren om schades te verminderen. BRIGAID slaat een brug tussen innovatoren en waterbeheerders. Tijdens deze middag presenteren wij BRIGAID aan de hand van twee voorbeelden.