Skip to main content Skip to main nav

Aanmelden community of practice 'rwzi-effluent en effectgerichte beoordeling'

Effectgerichte methoden geven veel inzicht in de ecotoxicologische risico’s van stoffen als medicijnresten in afvalwater van rwzi’s. Het onderzoek met deze methoden is echter nog in een opstartfase. In een Community of Practice willen we bestaande ervaringen delen en gezamenlijk werken aan gestandaardiseerde toepassing. Op 3 april vindt de eerste bijeenkomst plaats van deze CoP.