Aanmelden workshop ‘vergunnen van zonneparken op water'

Waar en onder welke voorwaarden is het toegestaan om zonnepanelen op water te plaatsen en wat zijn de mogelijke effecten op het watersysteem? De ‘Handreiking voor vergunningverlening drijvende zonneparken op water’ biedt vergunningaanvragers en vergunningverleners handvatten bij het beantwoorden van deze vragen. Op donderdagmiddag 23 mei lichten we de handreiking graag voor u toe.