Aanmelden werkdag soortenrijke, bloemrijke dijken (vervallen)

Als dijkbeheerder wil je in je beheergebied een traditionele dijk omvormen in een soortenrijke, bloemrijke dijk. Bijvoorbeeld omdat meer soorten klimaatbestendiger zijn, of omdat jouw bestuur wil werken aan biodiversiteit. Of omdat het talud op basis van de beoordeling niet erosiebestendig hoeft te zijn en dus meer ruimte biedt aan andere functies. Maar hoe pak je dat aan? Dat en meer kom je allemaal te weten op de tweede 'Werkdag soortenrijke, bloemrijke dijken' van STOWA.