Skip to main content Skip to main nav

Aanmelden #afgelast - symposium 'regelbare drainage: panacee of doos van pandora?

Het gebruik van buisdrainage in de landbouw heeft met de introductie van regelbare drainage, klimaatadaptieve drainage en sub-infiltratiesystemen de laatste 10 jaar een nieuwe impuls gekregen. Op 18 juni informeren wij u tegen deze achtergrond graag over huidige kennis en inzichten op het gebied van drainage. Zowel wat betreft techniek, effecten, wet- en regelgeving als handhaving. We kijken ook waar gebruikers van drainage nu in praktijk tegen aanlopen.