Aanmelden webinar waterschappen en de medicijnresten van ziekenhuizen

In dit webinar gaan we dieper in op de uitkomsten van een onderzoek naar de invloed van ziekenhuisafvalwater op oppervlaktewater bij rioolwaterzuiveringen en bij overstorten, en op maatregelen om toxische effecten in het water te voorkomen. Aan de orde komen verder onder meer de Green Deal Duurzame Zorg, de Ketenaanpak Medicijnresten, en het onderzoek naar aanwezigheid van RNA-resten van het Coronavirus in rioolwater. Ook lichten we enkele praktijkvoorbeelden toe.