Skip to main content Skip to main nav

Aanmelden community of practice afvalwaterprognoses

Op 17 mei ben je van harte welkom op de bijeenkomst van de Community of Practice Afvalwaterprognoses. We treffen elkaar dan fysiek in de Observant in Amersfoort. Het wordt een afwisselend programma, met plenaire onderdelen, deelsessies en een kennismarkt met plek voor elk waterschap.