Skip to main content Skip to main nav

Aanmelden cop online sensoring 'validatie & kalibratie'

De CoP Online Sensoring richt zich op de transitie van het traditioneel meten, bemonsteren en analyseren van afvalwater naar nauwkeurige online metingen met nieuwe technieken zoals sensoren of analysers. In deze bijeenkomst gaan we aan de hand van voorbeelden uit de praktijk dieper in op de bestaande regelgeving die van toepassing is op analyses en laboratoria. We bekijken hoe we die kunnen vertalen naar een normering voor sensoring. We gaan ook in op validatie en kalibratie van sensormetingen.